Navigace

Změna cen hostingových služeb od 1. 4. 2023

Změna cen hostingových služeb od 1. 4. 2023

Vážení zákazníci,

zdravíme vás z iPodniku a přejeme úspěšný rok 2023.

Jsme rádi, že jste našim zákazníkem, vážíme si vaší důvěry v námi poskytované CLOUDové služby
a věříme, že se nám daří držet takovou kvalitu, abyste se na nás mohli spolehnout 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dnů v roce.

Stejně upřímnou radost máme z pozitivní zpětné vazby na ochotu kolegů z oddělení Operations. Celkem 14 technických specialistů o vás pečuje na našem call centru, a kromě aktualizace a migrace zajišťují naše nadstandardní zálohování po dobu 90 dnů, které oceňujete v případě, že se něco „pokazí“.

Abychom vám dokázali i nadále poskytovat plnou škálu technických výhod a uživatelských benefitů našeho řešení v rámci paušální měsíční platby, museli jsme i my, v této ekonomicky specifické době, přistoupit k revizi cen našich služeb.

Naše nové ceny reflektují významnou dlouhodobou míru inflace, která dosahuje v České republice 17%.

V IT sféře a službách postavených na výkonu datových center jsme pak zásadně ovlivněni nárůstem cen energií, nárůstem cen nakupovaného HW a zabezpečení a v neposlední řadě celkovými zvýšenými náklady na další vstupní zdroje, včetně růstu mzdových nákladů.

S odvoláním na Čl.: III bod č. 9 VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK SPOLEČNOSTI iPodnik cloud s.r.o., který upravuje Cenu za poskytování Služeb a platební podmínky, vás tímto informujeme, že dne 1.4.2023 vchází v platnost nový Ceník služeb iPodnik cloud.

Náš nový ceník pracuje s navýšením cen ve více položkách:

1 uživatel:

 • iPodnik základ pro 1 uživatele (operační systém, zálohování, zabezpečení)
  – nová cena platná od 1.4.2023 je 520 Kč bez DPH
 • Aplikační hosting pro 1 uživatele (výpočetní výkon potřebný pro chod aplikace)
  – nová cena platná od 1.4.2023 je 350 Kč bez DPH

2 a více uživatelů:

 • iPodnik základ od 2 a více uživatelů (operační systém, zálohování, zabezpečení)
  – nová cena platná od 1.4.2023 je 415 Kč bez DPH za jednoho uživatele
 • Aplikační hosting od 2 a více uživatelů (výpočetní výkon potřebný pro chod aplikace)
  – nová cena platná od 1.4.2023 je 280 Kč bez DPH za jednoho uživatele

Nové ceny se vám projeví poprvé ve faktuře za měsíc duben 2023 tzn. ve faktuře, kterou obdržíte v květnu 2023.

V případě, že máte naši službu předplacenou na kvartální či roční období, pak k navýšení ceny dojde samozřejmě až po uplynutí předplaceného období.

V ceně našich služeb jsme museli zohlednit také navýšení cen společnosti Microsoft. K tomuto navýšení dojde od 1.4.2023 a bude se týkat cen SQL licencí i služeb MS 365 a bude zhruba na úrovni 11 %. V tento moment bohužel nejsou dostupné komplexní přehledy nových cenových plánů. Dovolíme si tedy vás, zákazníky, kteří využíváte MS 365, oslovit během února a března tohoto roku individuální cestou a prostřednictvím ročních úvazků a „starých“ cen posunout dopad zdražení alespoň v čase.

Chápeme, že informací o zdražování je v poslední době mnoho a nikoho z nás tato situace netěší. Budeme si společně s vámi přát, aby vnější vlivy, které nyní tak zásadně hýbou naší ekonomikou, pominuly co nejdříve a doufáme, že nám nadále zachováte svou přízeň.

S pozdravem za celý tým iPodniku

Monika Fenyková CEO, jednatelka iPodnik Cloud s.r.o.

TeamViewer Pro Windows Pro MAC

+420 222 300 800 info@ipodnik.cz

cs sk