Navigace

Tomáš Fejt: Od datové analytiky, přes Ferdu Mravence až po středověké Japonsko

Tomáš Fejt: Od datové analytiky, přes Ferdu Mravence až po středověké Japonsko

Rozhovor s vedoucím oddělení Power BI společnosti iPodnik cloud o věcech datových, firemních a osobních. Nejsme totiž suchaři, co sedí u PC, ale vyznáváme kulturu rovnováhy mezi prací a osobním životem.

 Ahoj Tomáši, řekni nám něco o sobě a své práci v iPodniku.

Jsem team leaderem divize datové analýzy, kam spadá práce s Microsoft Power BI. Vedu tedy středně velký tým, který se neustále roste a rozvíjí. Co se týče našich cílů, tak to není jen o analýze dat, ale i o jejich srozumitelném předání zákazníkům pro praktické použití.

Jak ses dostal k datové analytice a co tě na ní baví?

První kontakt byl na studiích „Matfyzu“, kde má cesta vedla přes vyšší matematiku, modelování až přímo k datové analytice. Takže vesměs přímá cesta. A co mě na tom baví? To, že přicházím s řešením problémů. Vycházím z individuální situace každého zákazníka, na kterou musím vytvořit kreativní řešení. A to nejen pro daný moment, ale s dlouhodobou platností.

Jaké vidíš trendy v oblasti datové analytiky?

Zásadním trendem a zároveň úspěchem je, že se datová analytika začíná objevovat. Přechod z excelu na komplexní řešení s automatickým reportingem je opravdu úspěch pro celý segment.

Dalším trendem je i posun v oblasti grafického rozhraní. Kvalita vizualizace neustále roste. Přehledné a dobře graficky zpracované reporty jsou dnes standardem, který koncový zákazník vyžaduje.

Datová analytika kopíruje IT strategii „Cloud first“ a tak jsou tyto reportovací nástroje v cloudu jako služba, která je dostupná odkudkoli a na libovolném zařízení.  Díky ostatním aplikacím, které se pak přesouvají na cloud taktéž je pak jednodušší napojení zdrojových dat.

Poslední výhodou je dostupnost. Řešení pro velké firmy a korporace jsou díky cloudu cenově dostupné, a s platbou na měsíční bázi jsou taktéž dostupné i pro malé a střední firmy s několika zaměstnanci či dokonce pro jednotlivce.

Řídí majitelé svoji firmu více podle intuice nebo podle dat?   

Zcela oddělit intuici a data v rámci řízeni firmy nelze. Není to tedy jen TA intuice nebo jen TA data. Něco totiž říkají čísla a následná interpretace do konkrétního byznysu je také velmi důležitá. Takže intuice má stále svoji roli v řízení firmy nebo samotných oddělení.

Ideální je pak realizace datových modelů, které odpovídají i intuici daného majitele. Jedná se například o měsíce během roku v rámci sezónnosti, tržních vlivů, zásahy v jiných odvětvích, které mají vliv na jeho podnikání.

Jednoduchým příkladem může být cena ropy, respektive následných pohonných hmot v souvislosti na ziskovost služeb, kde je určitá forma logistiky.

Jedná se tedy o syntézu obojího. Pokud vezmu své zkušenosti, tak u velkých firem převládají více analytické intepretace a modely. Zatímco u malých firem převládá vliv intuice. A to konstatuji bez hodnocení, zda je to správně či špatně.

 Jak pomáhá datová analytika a reporting pro růst firmy a předávání know-how ve firmě?

Je zapotřebí říct, že pokud se více lidí dívá na data firmy, tak je zapotřebí zajistit, že vstupy a jejich intepretace je totožná.  Za druhé vedoucí pracovníci získávají informace ihned o stavu svých oddělení a mohou je tak lépe řídit. Díky dalším reportům lze rychleji pochopit souvislosti mezi odděleními, divizemi firmy a definovat tak i slabá místa, kde je zapotřebí realizovat změny. A to mnohem dříve, než přijde krize.

Druhým úhlem pohledu je to, že pak každý má nastaven reporting a modely podle svých potřeb. Firmy dnes sbírají mnoho dat, ale je zapotřebí je vytřídit a nabídnout lidem jen takové, které opravdu potřebují. Jinak se v datech utopí.

Vraťme se k porovnání velká versus malá firma a použití datové analytiky.

Jak jsem již zmiňoval, řešení pro datovou analytiku je dnes již dostupné i pro malé firmy. V menších firmách se zvládá pracovat s daty v míře intuice. Nicméně je zapotřebí se zamyslet a zvážit, jestli by růst pomocí informací z datové analýzy nemohl být výrazně vyšší a celkově by firma nemohla fungovat mnohem efektivněji a organizovaněji. K tomu by totiž firmám měla datová analýza sloužit.

Pokud se dívám na cenu řešení, tak si malé firmy neumí spočítat, že přínos převyšuje cenu. Pokud by tomu tak nebylo, tak bych firmě datovou analytiku nedoporučil. Ale praxe ukazuje, že návratnost investic je velmi rychlá a po nějaké době lidé tento krok hodnotí, že nechápou, jak to mohli dělat jinak.

microsoft power bi, datova analytika, pohoda bi

Korektnost a úplnost dat

V rámci práce s daty je zapotřebí aby lidé ve firmě měli správná data a měli je zcela úplná. Aby se mohli podívat na celek a stejně tak mohli jít do detailu. To při práci s excelem moc nejde a pokud ano, stojí to nemalé úsilí. A to pokaždé když se chceme na data podívat. Dělat to jinak, než automatizovanými reportovacími nástroji je dnes téměř nemyslitelné.

Tomáši, si vedoucí týmu. Jak je pro tebe těžké najít parťáka do týmu?

Jedná se o delší proces, jelikož hledáme lidi, kteří mají vícenásobnou specializaci. Tedy člověka, co umí datovou analýzu, má IT přesah do práce se skripty, se znalostmi účetnictví a mnoho dalších oborů. Zlepšuje se to díky tomu, že dnes je Power Bi přímo vyučována v základní formě na vysokých školách, v rámci ekonometrického pohledu. Tudíž zdrojů, kde hledat nové talenty pro datové analýzy máme víc a díky tomu jsme úspěšní.

Hledáme vesměs univerzálního člověka, který má i velkou ochotu se učit novým věcem. Neznamená to však, že hledáme jen hotového seniorního člověka, ale i mladé talentované lidi s chutí se učit a se zájmem o cloud. I takoví jsou pro náš tým velkým přínosem. Takže jsme otevřeni širšímu okruhu zájemců o práci v této moderní disciplíně.

A co ženy v této oblasti?

Ženy jsou u nás vítány a jsou aktuálně i v našem týmu. Takže tuto práci nevnímám jen jako specificky mužskou. Naopak díky ženskému pohledu na věc i v oblasti grafického znázornění se posouváme vpřed. Odpovídá to také tomu, že naše modely a reporting nevyužívají jen muži, ale také ženy. Každá kategorie chce vidět data podle sebe. A to, že máte v týmu oba pohledy je jen bonus.

Odlehčím na závěr. Jaké mas koníčky?

Docela dost sportuji. Lehce závodně hraji volejbal a pak na hobby úrovni fotbal nebo florbal. Mám rád i badminton a golf. Mimo sportovní oblast studuji ve svém volném čase orientální historii, jako je například středověké Japonsko. Od toho už je jen krátký skok k cestovaní, které jsem však v rámci coronavirových opatření musel omezit. Nesedím tedy jen v kanceláři. Obecně ve firme dbáme na rovnováhu mezi prací a soukromým životem a dostáváme k tomu prostor.

Odpovídal Ing. Tomáš Fejt, leader oddělení datové analytiky společnosti iPodnik cloud a hrdý majitel certifikace Microsoft DA-100.

Díky za rozhovor.
PS: volné pozice najdete v našem oddělení kariéry

TeamViewer Pro Windows Pro MAC

+420 222 300 800 info@ipodnik.cz

cs sk