Navigace

Cloud Academy Basic pro nové zaměstnance

Cloud Academy Basic pro nové zaměstnance

Přijde-li do našeho týmu někdo nový, máme pro něj připravené speciální uvítací školení nazvané Cloud Academy Basic. Cílem tohoto interního školení je poskytnout každému nově příchozímu základní přehled o tom, jak fungujeme, čím se zabýváme a jaké nástroje a technologie v naší firmě používáme.

Naše školení je vedeno interními školiteli, kteří mají hluboké znalosti a zkušenosti s prací v naší firmě. Během školení se zaměstnanci seznámí s šesti hlavními tématy: hardware, infrastruktura, síťování, Microsoft 365, SQL a ekonomický systémem Pohoda. Každé téma je prezentováno formou interaktivních prezentací, které účastníkům pomohou lépe porozumět naší pracovní kultuře
a procesům.

Školení probíhá v našich prostorách a je zaměřeno na osobní interakci a zapojení všech účastníků. Na konci školení probíhá krátký test, který pomůže zhodnotit pochopení
a znalosti získané během školení.

Cloud Academy Basic se koná obvykle čtyřikrát do roka. Každé školení je určeno pro skupinku nových zaměstnanců, kteří nastoupili v daném období, a poskytuje jim důležité informace
a dovednosti potřebné pro úspěšný start v naší firmě.

TeamViewer Pro Windows Pro MAC

+420 222 300 800 info@ipodnik.cz

cs sk