Navigace

1. Nástupní den v iPodniku: Přivítání na palubě!

1. Nástupní den v iPodniku: Přivítání na palubě!

První den v nové práci je vždy vzrušující a naplněný novými zkušenostmi. Aby se naši noví zaměstnanci rychle adaptovali a cítili se jako součást týmu, připravili jsme pro ně pečlivě strukturovaný nástupní den, který jim pomůže hladce se začlenit do našeho pracovního prostředí.

  • Podpis pracovněprávních dokumentů

Den začínáme administrativou, která je nezbytná pro každého nového zaměstnance. Nejprve společně projdeme a podepíšeme všechny potřebné pracovněprávní dokumenty. Tento krok je důležitý, aby bylo jasné, jaké jsou jejich práva a povinnosti.

  • Seznámení s benefity a standardy chování

Dále všem předáme info sheet, který obsahuje všechny důležité informace, včetně přehledu benefitů, které firma nabízí, a standardů chování v práci. Zde nováčci naleznou i praktické informace o tom, jaké jsou firemní zásady a co od nich očekáváme v každodenní práci.

  • Vstupní prezentace

Po administrativě následuje vstupní prezentace, kde se zaměstnanci dozví vše o firmě, našich cílech, zvyklostech, etickém kodexu, poslání a hodnotách. Tato prezentace jim poskytne hlubší pohled na kulturu naší společnosti a pomůže jim lépe pochopit, jak mohou přispět k našim společným cílům.

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost na pracovišti je pro nás prioritou, a proto je součástí nástupního dne i seznámení s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Nováčci se dozví, jak se bezpečně pohybovat v objektu a jaké preventivní opatření je potřeba dodržovat.

  • Prohlídka firemních prostor

Následuje prohlídka firemních prostor, během které všem nově příchozím ukážeme, kde najdou vše potřebné pro práci a jaké prostory mohou využívat pro odpočinek či neformální setkání.

  • Seznámení s týmem

Den zakončíme společným seznámením s celým týmem a vedením firmy. Je to ideální příležitost poznat lidi, se kterými budete nejčastěji spolupracovat, a získat přehled o struktuře a dynamice týmu.

První den v nové práci může být náročný, ale jsme zde, abychom naší nové posile pomohli se začlenit do kolektivu a cítit se pohodlně.

TeamViewer Pro Windows Pro MAC

+420 222 300 800 info@ipodnik.cz

cs sk