Příběhy našich uživatelů

Přečtěte si reálné zkušenosti našich klientů s iPodnikem. Podívejte se zrychleně na celý proces od potřeby řešit problém, přes hledání řešení, až po instalaci řešení.

content

Sanatorium TOPAS

Sanatorium TOPAS s.r.o. provozuje nestátní zdravotnická gerontopsychiatrická zařízení zaměřená zejména na pacienty, kteří trpí Azheimerovou chorobu a dalšími typy demencí i různými fyzickými postiženími, včetně onkologických onemocnění. Tato zařízení ve Škvorci, Ostředku a u Sečské přehrady mají celkem více než 400 lůžek.

Značné nároky na IT podporu vyplývají z nutnosti koordinovat řadu činností

 • účetnictví a personalistika
 • zdravotnické aplikace
 • další speciální aplikace (například objednávky jídel)
 • každodenní operativa - schvalování objednávek, administrativa služebních cest apod.
 • správa dokumentů

Příliš komplikované a nákladné IT

Tyto informační systémy byly provozovány na vlastních serverech, o které se starala externí firma. Stav a funkce systémů ale neodpovídaly potřebám uživatelů, navíc muselo vedení poměrně často řešit různé technické záležitosti a problémy. To zdržovalo a vyvolávalo zbytečné náklady. Potřeba změny získávala na naléhavosti v souvislosti s tím, že:

 • společnost potřebovala nový informační systém pro podporu výroby a distribuce jídel. V rámci stávajícího uspořádání by byl vývoj systému na míru neúnosně komplikovaný
 • Bylo otevřeno další sanatorium (Ostředek), takže bylo zapotřebí řešit komunikaci a sdílení informací mezi třemi lokalitami

Přenesení plné odpovědnosti na iPodnik

Dnes zajišťují veškerou péči o informační systémy, včetně podpory uživatelů, specialisté společnosti iPodnik. „Už to není moje starost. Když je problém, prostě tam zavolám nebo pošlu e-mail a mám jistotu, že se tím okamžitě začne zabývat někdo, kdo je k tomu plně kvalifikovaný,“ vysvětluje ředitel společnosti MUDr. Alexander Kučera.

Snadnější není jen každodenní správa systému a podpora, ale také rozhodování. Dnes vypadá tak, že v klíčových okamžicích vybírá vedení společnost z různých alternativ na základě podkladů, které připravuje iPodnik. MUDr. Kučera k tomu říká. „Nejsem IT expert, nicméně občas si o tom něco přečtu, takže jsem schopen se orientovat. Vím proto, že nám iPodnik nabízí dobrá řešení, která jsou v souladu s trendy. Vítám také, že jsou proaktivní a upozorňují nás na nové možnosti.“

Nově nasazované systémy jsou s využitím konceptu cloud computing provozovány z hostovacího centra, kde o ně experti iPodniku pečují 24 hodin denně, včetně pravidelného zálohování, optimalizaci, údržby apod. Stávající systémy jsou nadále provozovány z dosavadního hardware nicméně i za jejich provoz převzala odpovědnost společnost iPodnik.

Uživatelé mohou do hostovaných systémů přistupovat odkudkoliv, kde mají s sebou svůj notebook. Veškerá data a dokumenty jsou ukládány do centrálního úložiště, takže neexistuje možnost ztráty nebo smazání omylem.

 • Ekonomický systém Pohoda
 • Microsoft SharePoint pro sdílení dokumentů. Každý tak má přístup ke všem dokumentům, které potřebuje ke své práci a zároveň je zaručeno, že nikdo nebude nahlížet do jiných složek než k jakým má oprávnění.
 • Aplikace pro podporu výroby a distribuce jídel, jejíž vývoj je dokončován
 • Hladký přechod a bezchybné služby

Přechod na systémy provozované modelem cloud computing byl rychlý a hladký. Pro uživatele vlastně znamenal jen jiný způsob logování (přihlašování). Experti iPodnik vše připravili podle potřeb uživatelů a poskytli potřebnou podporu při přenosu dosavadních dat do nového účetního systému.

Jak dnes MUDr. Kučera říká, za zlomový okamžik lze označit spíše zahájení spolupráce s dodavatelem, který nečeká na pokyny, ale je schopen zorientovat se v situaci, najít několik variant řešení a předložit je k rozhodnutí. Na základě takového srovnání bylo přijato i rozhodnutí využít hostingového centra. „Je to po všech stránkách zajímavější. Nemusíme kupovat žádné zařízení, nemusíme řešit údržbu a správu. Mohu říci, že jsem spokojený nad očekávání – s tímto modelem i se službami iPodnik,“ uzavírá ředitel sanatoria.

Další příběhy našich uživatelů

Kontaktujte nás

Kontaktní údaje:

Mám zájem o:

Počet uživatelů:

Vaše zpráva:

iPodnik respektuje a je v souladu s GDPR. Data, která nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře využijeme pouze pro zjištění vašich potřeb a vytvoření nabídky našich služeb. Bez vašeho souhlasu je jinak zpracovávat nebudeme.